میان من و تو

چه حرف های قشنگی

خدا به خیر کند.....

چه آب و تاب و چه رنگی

خدا به خیر کند....
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط آتنا داداشی  | 

 من تو را می بو...

نه!
مصرع درست؛

من تو را می پویم

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط آتنا داداشی  | 


جاده لغزنده است

سر می خورم

تا مرز پایانY

ویزایم کو؟+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط آتنا داداشی  |